13_ مسیرهای کنترل شده و کنترل نشده در BPMN

281

فیلم زبان انگلیسی BPMN Controlled and Uncontrolled Flows از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با مسیرهای کنترل شده و کنترل نشده در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

۲ سال پیش
# BPMN
# BPMN2
# Flow
مهدی جلالی
مهدی جلالی 14 دنبال کننده