فاضلاب پلاسکو منشا بوی بد تهران؟!

398

یک کارشناس اداره آب و فاضلاب تهران پس از بازدید از فاضلاب پلاسکو می گوید: منشأ گاز بدبوی عصر چهارشنبه "صددرصد" همین جاست.