انتقال آب حاشیه ورزشگاه الغدیر اهواز به کانال سلمان توسط پمپ کف کش ۳۰۰۰ لیتری

99
نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده