سفر رییس کمیته امداد امام خمینی ره به پارس آباد

670
95-6-11 مهندس فتاح در سفر به استان اردبیل به شهرهای شمالی استان رفته و از نزدیک در جریان امورات تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفت. وی در شهرستان پارس اباد با بیان اینکه 5 درصد از مددجویان کمیته امداد در یک سال اخیر خودکفا شده اند افزود: اصلی ترین مشکل مددجویان مشکل مسکن است که اگر در هر شهر و روستای کشور، زمین در اختیار کمیته امداد قرار گیرد در آن زمین مسکن برای نیاز مندان آن منطقه بنا خواهیم کرد.
شوجی 52 دنبال کننده
pixel