تست بازرسی جوش

777
تست ویژوال (VT) یا همان بازرسی چشمی جوش vt از ابتدایی ترین، کم هزینه ترین و ساده ترین روش های بازرسی جوش می باشد که البته به علت ماهیت پیشگیرانه بودن بسیار موثر و کاربردی در کیفیت جوشکاری د رسازه ها و دستگا هها می باشد. شاید بازرسی چشمی جوش به نظر آسان بیاید اما بازرس جوش که تست وبژوال را انجام می دهد باید بسیار با تجربه تیز بین و متخصص باشد تا بتواند کیفیت جوش را تضمین کند.
pixel