اولین تست پرواز پهپاد مسافربری خودران

3,230

پهپاد مسافربری خودران برای اولین تست پرواز خود توسط خلبان به پرواز در آمد تا شرایط پرواز آن بررسی شود.