صحبت های جناب آقای دکتر هادی طاهرپور کلانتری ، عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی

62
62 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

صحبت های جناب آقای دکتر هادی طاهرپور کلانتری ، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی حکیم طوس