فیلم تبلیغاتی عمومی (PSA)- کنترل عصبانیت

105

این فیلم نمونه ای از چندین فیلم در قالب PSA است. PSA به فیلم های کوتاهی گفته میشود که در آن یک داستان مینیمال و کوتاه تعریف شده و حامل بار محتوایی و تبلیغاتی برای عموم مردم است. نویسنده و کارگردان این مجموعه فیلم ها حسین پورستار است. www.kianfilm.com

kianfilm.ir
kianfilm.ir 4 دنبال کننده