تنظیمات نرم افزاری سنسور آلتراسونیک سری URF

914
چگونگی اتصال سنسور آلتراسونیک URF به نرم افزار تنظیمات و راه اندازی آن توسط شرکت پیشتاز کنترل آپادانا PCA جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.pca-co.ir مراجعه نمایید.
pixel