دهکده جهانی دانش و مهارت مرکز ابن سینا

1,478
محله یوسف آباد و خیابان ابن سینا محلی است که کمتر دانش آموخته IT می باشد که مهارت های MCSE و Cisco را در آن نشنیده باشد.نقش بر جسته این مرکز در توسعه دانش IT کشورمان و مولفانی که اقدام به انتشار کتب متعدد نموده و هر یک کوله باری از تجربه و دانش عملی این حوزه هستند. هم اینک این مرکز در قالب مهارتهای مختلف کوشیده است همچنان پرچم دار کیفیت و فناوری باشد. تلفن:021887701021 www.gkv.ir
GKVofficial 13 دنبال کننده

ATAMALKVEDUO

1 ماه پیش
کانالتون رو دنبال کردم کانال منو دنبال کنید
pixel