جمع آوری پیاز - یک روز پاییزی

501

کلیپ کوتاه. منتخب تصاویر هواییِ برنامه تلویزیونیِ «تلاش سبز» - مزرعه ای در شهرستان چناران - یک روز پاییزی - برداشت و جمع آوری پیاز توسط کشاورزان - تصویربرداران: محمد عرفانیان و محمد متحدی.

رسانه سبز
رسانه سبز 153 دنبال کننده