توضیحاتی در مورد تیتر هاری

835
835 بازدید
اشتراک گذاری
از مهمترین مدارکی که بسیاری از کشورها و شرکت های هواپیمایی جهت اجازه ورود حیوانات خانگی بدون قرنطینه طلب میکنند ،برگه تایید تیتر آنتی بادی علیه ویروس هاری از یک آزمایشگاه معتبر بین المللی می باشد. انجام این کار از مرحله خونگیری از سگ ها و گربه ها تا فرستادن نمونه و مکاتبه با آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید کشورهای مقصد کاری پرچالش و زمان بر می باشد.بیمارستان دامپزشکی تهران همه موارد فوق را در کمت
pixel