شعرخوانی یوسفعلی میرشکاک در شب شعر سردار آسمانی

1,257

به کدام سیاره برگشته‌ای که زمین از همیشه تباه‌تر و بیهوده‌تر به گرد خود می‌گردد؟ شعرخوانی یوسفعلی میرشکاک در شب شعر سردار آسمانی

pixel