ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Freeze Frame Quickly در پریمیر پرو

371
سلام در این ویدیو تکنینک سریع فریز کردن فرم یا اصطلاحاً Freeze Frame Quickly رو یاد میگیریم
pixel