وام ازدواج؛ شاید وقتی دیگر!

726

در روزگاری که آقایان و آقازاده ها به راحتی وام های چند ده میلیونی می گیرند، تنها برای جوانان وام 10 میلیون تومانی موجود نیست.