مستند «ارثیهٔ پدری»؛ روایتی متفاوت از زندگی محمدرضا شاه پهلوی

7,049

مستند «ارثیه پدری» روایتی متفاوت از زندگی محمدرضا شاه پهلوی در گذر زمان است. داستان فیلم از تاجگذاری او در سال 1346 آغاز شده و تا زمان مرگ او در مصر در سال 1359 ادامه دارد. *** منبع: doctv.ir

pixel