آیت الله خویی: در سیاست از آیت الله خمینی تقلید کنید!

2,957

حیدر رحیم پور ازغدی خاطره ای از فتوای آیت الله خویی خطاب به مقلدینش در سال 42 روایت میکند. در آن زمان اکثر اعضای انجمن حجتیه از ایشان تقلید می کردند

خاطره نگاری
خاطره نگاری 156 دنبال کننده