نشانه های اوتیسم در کودکی

710
یک بار برای همیشه نشانه های واضح و آشکار اوتیسم در کودکی و زیر دو سال یا یک سال را یاد بگیرید و با تشخیص زودهنگام به کودکان اوتیستیک کمک کنید. گروه روانشناسی ذهن آرا - جعبه ابزار ذهنی https://zehnaraclinic.com/
pixel