نحوه عملکرد و اجزا کمپرسور یخچال و سیکل تبرید

6,967

کلیپ تصویری از دما و فشار در نقاط مختلف سیکل تبرید به همراه قطعات تشکیل دهنده و نحوه عملکرد کمپرسور یخچال سکاپ. فیلم آموزشی SECOP