مشاوره پیش از ازدواج

28,498

لزوم مراجعه به یک مرکز مشاوره معتبر و انجام مشاوره پیش از ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. با پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی و ارتباطات بین افراد، شناخت دقیق از شرایط و خصوصیات همسر آینده، بسیار مهم است.

کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 2