زنگنه: تسلیم شرایط سخت نشدیم

63

از سال ۹۳ سیزده هزار روستا را گازرسانی کردیم و یک سنت هم از دولت پول نگرفتیم.

جماران
جماران 316 دنبال کننده