بازدید وزیر ارتباطات از دانشگاه شریف

1,138
بازدید مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف 5 تیر 97
pixel