هاب تاک با پیمان کاظمی مدیر شتابدهنده اکسل اصفهان

264

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. در هاب تاک این هفته گفتگویی داریم با پیمان کاظمی مدیر شتابدهنده اکسل اصفهان پیرامون اکوسیستم کارآفرینی اصفهان و نقش شتابدهنده اکسل در این فضا و معرفی تیمهای استارتاپی اکسل اصفهان.