آموزش طبیعت گردی مستقل/ مدیریت سفر در جنگل

217
طبیعت با توجه به زیبایی هایی که در خودش جای داده، همیشه مورد توجه انسان ها بوده و هست ولی اینکه چگونه با طبیعت تعامل کرده و در آن مستقلا زندگی کرده یا یک روز را در طبیعت سپری کنیم، نیاز به مهارت دارد که در این ویدئو با بخشی از این مهارت ها آشنا خواهیم شد.
pixel