محتوای Battle Pass فصل اول Call of Duty: Modern Warfare

470
دنیای بازی 2.5 هزار دنبال‌ کننده

با دسترس قرار گرفتن فصل اول محتوای بازی، محتوای Battle Pass فصل اول Call of Duty: Modern Warfare مشخص شد.

دنیای بازی 2.5 هزار دنبال کننده
pixel