سرقت جیپ به دلیل حسرتِ نداشتن

167

گفت‌وگوی مرجان همایونی خبرنگار روزنامه ایران، با دو سارق ماشین‌های جیپ که می‌گویند به دلیل عدم امکان خرید، سرقت می‌کرده‌اند. @GeraaMedia