ضایعات الکترونیکی (2)

5,395

هر باطری گوشی موبایل حاوی مقادیر زیادی نیکل،کادیوم وعناصر سنگین و خطرناک می باشد کادمیوم موجود در یک باطری موبایل در صورت رها شدن در طبیعت میتواند ۶۰۰ متر مکعب آب را آلوده کند... به خودمان باز می گردد...

pixel