میزبانی شرم آور عمان از نخست وزیر رژیم صهیونیستی

410
منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۸٫۵
pixel