راهنمای صوتی برای نابینایان در یاماها جینوس

551

یاماها جینوس قابلیت راهنمای صوتی برای کاربران نابینا را داراست.....تیم etp در تلاش است تا این راهنما را بصورت فارسی اضافه کند

1 سال پیش
# genos
# ETP
pixel