ثبت انواع تخفیفات فروش

542

انواع تخفیف ها در مکسوس: تخفیف ریالی کل فاکتور تخفیف درصدی کل فاکتور تخفیف ریالی برای هر ردیف فاکتور تخفیف درصدی برای هر ردیف فاکتور تعریف گروه های تخفیف و ...

مکسوس 3 دنبال کننده
زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت حمید حامی
pixel