ثبت انواع تخفیفات فروش

725
مکسوس 5 دنبال‌ کننده
انواع تخفیف ها در مکسوس: تخفیف ریالی کل فاکتور تخفیف درصدی کل فاکتور تخفیف ریالی برای هر ردیف فاکتور تخفیف درصدی برای هر ردیف فاکتور تعریف گروه های تخفیف و ...
مکسوس 5 دنبال کننده
pixel