مستند سریال معجزات علمی قرآن قسمت ۱۱

1,279

درباره وزن ابرها چه میدانید؟؟ آیا باور میکنید که سنگینی ابر ها به ۳۰۰هزار تن می‌رسد؟؟