شفافیت آراء نمایندگان؛ خوب یا بد؟

24
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 39.4 هزار دنبال‌ کننده
24 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

عضو تیم مجلس 1 مه '۱۸ کیفیت شفافیت آراء: فرض کنید همین الان میخواهیم در مورد شفافیت آراء نمایندگان مجلس تصمیم بگیریم و مجلس دربست تصمیم ما را می‌پذیرد. در اینصورت ما پیشنهاد خواهیم کرد که تمام آراء بدون استثناء شفاف شوند؟ شفافیت تمام آراء منجر به اقدامات پوپولیستی نمی‌شود؟ اگر مواردی از شفافیت استثنا می‌شوند، آن موارد چه ویژگی‌هایی دارند؟

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 39.4 هزار دنبال کننده
pixel