قسمت یازدهم مستند خسته نباشید|شیشه گری|میثم رازفر

2,486

ترکیبی از هنر و صنعت. صنعتگرانی که دم به دم به کالبد بی شکل و بی جان گدازه ها، هنر می بخشند. این قسمت ما شیشه گری .| میثم رازفر | مستند خسته نباشید هر سه شنبه ساعت ۲۱:۰۰ برای ارتباط با ما در اینستاگرام خسته نباشید را دنبال کنید.

پلاک صفر
پلاک صفر 57 دنبال کننده