مادر بودن ، دلنشین ترین شغل دنیا

843

"مادر بودن دل نشین‌ترین و سخت ترین شغل دنیاست هرچند تمام وقت، بدون حقوق، مرخصی و بازنشستگی..." روز مادر بر تمام مادران این سرزمین مبارک

اکتیو 39 دنبال کننده
pixel