از یگان سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چه می دانید؟

1,873

u_6108700

1 سال پیش
تف به شرف نداشته کثیفشون ... خدا لعنتشون کنه
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel