۱۱ دقیقه یوگا برای بهبود ام اس، Yoga For MS

1,845

مجموعه حرکات و آساناهای یوگا برای بهبود بیماری ام اس MS Yoga and asana for MS طراحی تمرین: سینا صمیمی اجرا: رضا بیگی کارگردان: امین پرتوی