توجه انتخابی

1,392
علی
علی 22 دنبال‌ کننده

توجه انتخابی به حالتی اطلاق میشود که ما به صورت انتخاب شده، به یک محرک توجه کرده و دیگر محرکها به صورت خودکار، فراموش میشوند. در کلیپ زیر، سعی کنید که تعداد پاسهای تیم سفید به یکدیگر را شمارش کنید. تعداد افراد بسیار کمی هستند که میتوانند تعداد دقیق پاسها را شمارش کنند.

علی
علی 22 دنبال کننده
ساری گلین

ساری گلین

7 سال پیش
منم هم پاسارو درست گفتم هم گوریلو دیدم
علی
علی ایول، آدمهای کمی هستند که بتونن...
فنی مهندسی آتی توان آریا

فنی مهندسی آتی توان آریا

7 سال پیش
قابلی نداشت !بالا خره ما اینیم دیگه! كار تیمی همیشه جواب می ده
فنی مهندسی آتی توان آریا

فنی مهندسی آتی توان آریا

7 سال پیش
همش! من هم پاسارو شمردم هم گوریلو دیدم! كجای این طبقه بندی عملی داره! بذارش تو دسته متفرقه!
علی
علی احسنت به شما. :)