آموزش انیمیشن سازی به کودکان

151

خانم بابایی مربی خوب و همکار هنرمند در شهر مریوان اولین دوره آموزش انیمیشن سازی به کودکان را برگزار کرد