نمونه تدریس ریاضی (حد و پیوستگی)

990

این مجموعه شامل 25 حلقه میباشد. با تدریس استاد مهربان

ونوس
ونوس 173 دنبال کننده