شرمنده ام که همّت آهو نداشتم!

247
جام جمکران 1.5 هزار دنبال‌ کننده

محمد علی بهمنی استاد غزل سرای معاصر می گوید که معنای شعر جوششی را در حرم امام رضا (ع) درک کردم وقتی برای اولین بار در سن 63 سالگی به زیارت امام رضا (ع) رفتم و در حرم امام رضا (ع) در حالیکه با ایشان زمزمه میکردم این غزل را سرودم: (شرمنده ام که همّت آهو نداشتم ... شصت و سه سال را به این سو نداشتم)

جام جمکران 1.5 هزار دنبال کننده
pixel