مصاحبه کارگردان مستند مادرکشی در برنامه باهمستان

423

کاگردان مستند مادرکشی در برنامه باهمستان شبکه برون مرزی جام جم از بحران آبی که گریبان ایران را گرفته می گوید. بحرانی که اگر به درستی مدیریت نشود ایران را تبدیل به کشوری چون لیبی خواهد کرد.

مادرکشی
مادرکشی 18 دنبال کننده