پکیج آموزشی رادیو نرم افزار ( SDR )

1,070

این پکیج آموزشی شامل فیلم های آموزشی فارسی، کتاب فارسی و ... در حوزه SDR می باشد. ضمنا Hack RF و RTL2832 و USRP و GNU Radio نیز در این پکیج قرار دارد. تکنولوژی SDR در طراحی سیستم های مخابراتی، رادار، مدم ها و ... کاربرد دارد. محمدهادی کرمی عطا - موسسه رستگارفن طراح