دریای سیاه ترکیه

680
کیوان پرواز 1 دنبال‌ کننده
ترکیه سرزمین زیبایی هاست، از بالای کوه آی پتری اگر به این دریا نگاه کنید اولین پرسش این خواهد بود که چرا "دریای سیاه" نام دار؟ در واقع باید بدانید که جواب این پرسش را کسی دقیقا نمی داند. عده ای بر این باور هستند که دریانوردان و دزدان دریایی این اسم را روی آن گذاشتند که به دلیل طوفان ها و موج های سهمگین آن است و شاید علت اصلی آن نیز همین حوادث جبران ناپذیری باید که برای دریانوران در این دریا اتفاق افتاده است.
pixel