همراه با قهرمانان ؛ سجاد مردانی / شبکه سوم سیما

2,782
سجاد مردانی، تکواندوکار وزن 80+ کیلوگرم ایران در بازیهای المپیک ریو 2016.
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel