کتاب مقدس رفتار قیمت در معاملات سریع باینری آپشن - (1)

276
رفتار قیمتی: چگونگی استفاده از استراتژیهای چکش، چکش معکوس، خط تاکوری، مرد آویزان و ستاره دنباله دار
فارکس یار 124 دنبال کننده
pixel