سخنرانی جولین ترژر در مورد صدای انسان و اهمیت بیان

284

یکی از بهترین سخنرانی های تد که در مورد اهمیت بیان انسان است پیشنهاد می کنیم حتما این ویدیو رو ببینید