پیدا شدن هزاران آیفون ۱۲ داخل یک کانتینر وسط دریا...

319
کانال ِ سایت تلویزون 22.9 هزار دنبال‌ کننده
319 بازدید
اشتراک گذاری
یه کانتینر که براثرطوفان افتاده توی دریا پیداکردن که تمام بارش آیفون ۱۲ بوده
کانال ِ سایت تلویزون 22.9 هزار دنبال کننده
pixel