ساخت و توسعه تجهیزات نوین نوری برای بکارگیری تکنیک اپتوژنتیک

406

با هدف توسعه فناوری در حیطه مطالعات علوم شناختی، محققان پژوهشکده "لیزر و پلاسما "دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه، موفق به ساخت و توسعه تجهیزات نوین نوری برای بکارگیری "تکنیک اپتوژنتیک "شده اند. این تکینیک که با تغییرات ژنتیکی سلول های هدف، امکان تحریک یا مهار عملکرد این سلول ها با استفاده از نور را فراهم می آورد، از جدید ترین ابزارهای هدف گیری اختصاصی سلول های عصبی و مطالعه سیستم عصبی می باشد

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده