برش گریتینك بااره نواری دوستون و دوگیره مدل KMT 800 KSA

173
تراش افزارآریا نمایندگی انحصاری كارمتال تركیه در ایران ‎تلفن02155413239 09123069202www.AriaMachineTools.com ww.Instagram.com/TarashAfzarAria www.Telegram.me/TarashAfzarAria http://ariamachinetools.com/bundle-cutting-band-saw-machine.html
pixel